Searox WM 950

Searox WM

Searox WM950 izolacijske blazine, prošivene pocinčanim čeličnim pletivom,  certificirane za primjenu u brodogradnji, koriste se za izoliranje razvoda u kojima temperatura medija prelazi 250 stupnjeva C.   Searox WM blazine dostupne  su i većim gustoćama od 90kg/m3,  105kg/m3 te 150kg/m3,  s graničnom temperaturom primjene većom  od 750 stupnjeva C. Najgušći Searox WM proizvodi certificirani su kao vatrozaštitni proizvodi za A-60 i H-60 vatrozaštitne sisteme. Osim na pocinčano čelično pletivo, WM blazine mogu biti našivene na INOX pletivo, te kaširane ojačanom aluminijskom folijom.

Tehnički list