K-flex ECO

Kflex ECO

K-flex ECO izolacijski materijali za izoliranje ventilacijskih sistema, te razvoda grijanja i hlađenja, prepoznatljive su zelene boje, čime je dodatno naglašena ekološka dimezija ovog proizvoda.  Pri proizvodnji K-flex ECO izolacijskih materijala ne koriste se halogeni, te zahvaljujući specifičnom kemijskom sastavu, isparavanja u slučaju požara nisu toksična za ljude, niti štetna za okoliš.  Idealan su izbor za izolaterske radove na strojarskim instalacijama u brodogradnju i na offshore objektima, gdje je umanjena mogućnost brze evakuacije u slučaju požara.  K-flex ECO ne izgara toksičnim dimom,te je, radi HALOGEN-FREE proizvodnog procesa, u usporedbi sa standardim izolacijskim materijalima, neopasan za ljude.

 

Tehnički list Certifikat